วันอาทิตย์, 26 กันยายน, 2021
BREAKING NEWS

ข้อมูลทั่วไป

VTR แนะนำหน่วย 

รายละเอียด : วิดีทัศน์แนะนำตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี รายละเอียดประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานด้านต่างๆ สถานภาพอาชญากรรม ตัวอย่างผลการปฏิงานด้านต่างๆ การปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่

ความยาว :  7:51 นาที

จัดทำโดย : พล.ต.ต.ถาวร ขาวสอาด ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี ในโอกาสรับการตรวจเยี่ยมของผู้บังคับบัญชา

เหตุการณ์ที่น่าสนใจ

2014 Powered By Wordpress, Effective News Theme By Themelions Team