วันอังคาร, 1 ธันวาคม, 2020
BREAKING NEWS

การพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติเพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ภารกิจถวายความปลอดภัยเป็นภารกิจสำคัญสูงสุด/รณรงค์ เสริมสร้าง ปลูกจิตสำนึก/ซักซ้อมแผนปฏิบัติการ/ส่งเสริมโครงการในพระราชดำริ

2014 Powered By Wordpress, Effective News Theme By Themelions Team