วันอาทิตย์, 27 พฤษภาคม, 2018
BREAKING NEWS

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ และคำขวัญประจำจังหวัด

วิสัยทัศน์ : พิทักษ์สันติราษฎร์ เพื่อความสงบสุขของบ้านเมือง

คำขวัญประจำจังหวัด : ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม


เหตุการณ์ที่น่าสนใจ

2014 Powered By Wordpress, Effective News Theme By Themelions Team