วันอาทิตย์, 26 กันยายน, 2021
BREAKING NEWS

แผนที่และที่อยู่

ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยกิตติจิตต์ ถนนปทุมธานี – ลาดหลุมแก้ว ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์กลาง 0-2581-6663,0-2581-6706 โทรสารกลาง 0-2581-5207


2014 Powered By Wordpress, Effective News Theme By Themelions Team