วันพุธ, 1 เมษายน, 2020

ข้อมูล สภ.เมืองปทุมธานี

ท่านติดต่อราชการที่ สภ.เมืองปทุมธานี แล้วรู้สึกอย่างไร

ข้อมูลสถานีตำรวจในสังกัด ภ.จว.ปทุมธานี

สภ.เมืองปทุมธานี website :

http://muang.pathumthani.police.go.th/

โทรศัพท์กลาง 0-2581-6789  

โทรสารกลาง 0-2581-6789

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 14 ถนนเทศปทุม ตำบลบางปรอก  อำเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี 

ข้อมูลพื้นฐาน  รับผิดชอบ 6 ตำบล พื้นที่ 6.7 ตร.กม. การปกครองท้องถิ่นมี อบต.2  ทต.1  ประชากร  จำนวน 152,396 คน ประชากรแฝง 181,761 คน 

ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์

พ.ต.อ.พีรพล  โชติกเสถียร  ผกก.ฯ 08-1859-0009
พ.ต.ท.วิศิษฎ์  มะอักษร รอง ผกก.(สส.) 08-7752-9898
พ.ต.ท.กิตติพันธ์  ภูวเรืองพัฒน์ รอง ผกก.(ป.) 09-1424-4953
พ.ต.ท.พรชัย   จรวงษ์ รอง ผกก.(จร.) 08-1634-0353
พ.ต.ท.สมยศ ดำจันทร์ รอง ผกก.(สอบสวน) 08-1310-5341
พ.ต.ท.สิทธิศักดิ์ สุริยะโวหาร รอง ผกก.(สอบสวน) 08-1905-1019
พ.ต.ต.สัญชัย  เมธีวิวัฒน์ สว.(สอบสวน) 08-3000-1595
พ.ต.ท.บรรจง  หนูหว้าสว.(สอบสวน) 08-1844-8202
พ.ต.ต.ชาติ แสงวงค์ สวป. 08-6978-7666
พ.ต.ท.บุญส่ง  รัศมี สวป. 08-7339-8558
พ.ต.ท.อุทัย  สุภารี สวป. 08-0296-1199
พ.ต.ท.ศุกรีย์  เลิศวงหัต สว.สส. 08-7632-1020
พ.ต.ท.โสภณ โกมลสุทธิ สว.จร. 08-5917-0158
พ.ต.ท.หญิง เมตตา   การะเกษสว.อก. 08-0999-5962

ผลการปฏิบัติของ สภ.เมืองปทุมธานี

2014 Powered By Wordpress, Effective News Theme By Themelions Team