วันอาทิตย์, 26 กันยายน, 2021
BREAKING NEWS

ข้อมูล สภ.เมืองปทุมธานี

ท่านติดต่อราชการที่ สภ.เมืองปทุมธานี แล้วรู้สึกอย่างไร

ข้อมูลสถานีตำรวจในสังกัด ภ.จว.ปทุมธานี

สภ.เมืองปทุมธานี website :

http://muang.pathumthani.police.go.th/

โทรศัพท์กลาง 0-2581-6789  

โทรสารกลาง 0-2581-6789

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 14 ถนนเทศปทุม ตำบลบางปรอก  อำเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี 

ข้อมูลพื้นฐาน  รับผิดชอบ 6 ตำบล พื้นที่ 6.7 ตร.กม. การปกครองท้องถิ่นมี อบต.2  ทต.1  ประชากร  จำนวน 152,396 คน ประชากรแฝง 181,761 คน 

ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์

พ.ต.อ.ดรัณภพ สระทองอยู่  ผกก.ฯ 08 5125 4444
พ.ต.ท.คมคิด ปราบมนตรี รอง ผกก.(สส.) 08 9449 9866
พ.ต.ท.สมประสงณ์ มีสุดเพียร รอง ผกก.(ป.) 06 5539 1914
พ.ต.ท.พรชัย   จรวงษ์ รอง ผกก.(จร.) 08 3723 4141
พ.ต.ท.สมยศ ดำจันทร์ รอง ผกก.(สอบสวน) 08 1310 5341
พ.ต.ท.สิทธิศักดิ์ สุริยะโวหาร รอง ผกก.(สอบสวน) 08 1905 1019
พ.ต.ต.สัญชัย  เมธีวิวัฒน์ สว.(สอบสวน) 08 3000 1595
พ.ต.ท.บรรจง  หนูหว้าสว.(สอบสวน) 08 1844 8202
พ.ต.ต.วิสุทธิ์ เวียงคำ สวป. 08 9030 8096
ร.ต.อ.ไตรเภท รัฐมนตรี สวป. 08 5125 2597
พ.ต.ท.อุทัย  สุภารี สวป. 08-0296-1199
พ.ต.ท.ศุภสิทธิ์ มากผ่อง สว.สส. 08 4752 6604
พ.ต.ท.สมัย อินตาพ่วง สว.จร. 08 1811 8193
ร.ต.อ.อำนาจ   คำมี สว.อก. 09 4395 5856

ผลการปฏิบัติของ สภ.เมืองปทุมธานี

2014 Powered By Wordpress, Effective News Theme By Themelions Team