วันอาทิตย์, 26 กันยายน, 2021
BREAKING NEWS

ข้อมูล สภ.หนองเสือ

ท่านติดต่อราชการที่ สภ.หนองเสือ แล้วรู้สึกอย่างไร

ข้อมูลสถานีตำรวจในสังกัด ภ.จว.ปทุมธานี

สภ.หนองเสือ website :

http://nongsua.pathumthani.police.go.th/

โทรศัพท์กลาง 0-2905-9149-50

โทรสารกลาง 0-2549-1214

ตั้งอยู่ที่ 12 หมู่ 6 ถ.คลอง 10 ต.บึงบา อ.หนองเสือ ปทุมธานี 12170

ข้อมูลพื้นฐาน  รับผิดชอบ 7 ตำบล พื้นที่ 412 ตร.กม. การปกครองท้องถิ่นมี อบต.7 ทต.1   ประชากร  จำนวน 49,832  คน ประชากรแฝง 54,384 คน

ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์

พ.ต.อ.พีรพล ไชยพงศ์ ผกก.หนองเสือ 08-1315-8228
พ.ต.ท.สุพจน์   พุ่มแหยม รอง ผกก.(ป.) 089-608-8189
พ.ต.ท.ยุทธการ   จันทร์แก้ว รอง ผกก.(สอบสวน) 086-319-1613
พ.ต.ท.สมพงษ์   รัตนแมนสรวง รอง ผกก.(สส.) 081-633-1798
พ.ต.ท.สมประสงค์ ปริชานิ สว.(สอบสวน) 08-1904-8737
พ.ต.ต.เทอด หาญณรงค์ สว.(สอบสวน) 08-9661-5599
พ.ต.ต.ธวัชัย เดชอุปการ สว.(สอบสวน) 09-2203-8361
พ.ต.ต.ภุมเรศ อินทร์คง สว.(สอบสวน) 08-1443-0327
พ.ต.ท.ธารา พิพัฒน์บรรณกิจ สวป. 08-6664-1231
พ.ต.ท.รุ่ง พรมเอี่ยม สว.สส. 08-9813-0367
พ.ต.ต.นรเศรษฐ์   สุขศรี   สว.อก. 086-285-7557

ผลการปฏิบัติของ สภ.หนองเสือ

2014 Powered By Wordpress, Effective News Theme By Themelions Team