วันเสาร์, 21 กรกฎาคม, 2018

สภ.หนองเสือ

ท่านติดต่อราชการที่ สภ.หนองเสือ แล้วรู้สึกอย่างไร

สภ.หนองเสือ

โทรศัพท์กลาง 0-2905-9149-50

โทรสารกลาง 0-2549-1214

ตั้งอยู่ที่ 12 หมู่ 6 ถ.คลอง 10 ต.บึงบา อ.หนองเสือ ปทุมธานี 12170

ข้อมูลพื้นฐาน  รับผิดชอบ 7 ตำบล พื้นที่ 412 ตร.กม. การปกครองท้องถิ่นมี อบต.7 ทต.1   ประชากร  จำนวน 49,832  คน ประชากรแฝง 54,384 คน

ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์

พ.ต.อ.พีรพล ไชยพงศ์ ผกก.หนองเสือ 08-1315-8228
พ.ต.ท.มโนเชาว์ นิลนนท์ รอง ผกก.(ป.) 08-1633-1953
พ.ต.ท.วิญญู เทียมราช รอง ผกก.(สอบสวน) 08-1559-2929
พ.ต.ท.บุญโชค ยันต์วิเศษ รอง ผกก.(สส.) 08-1924-7549
พ.ต.ท.สมประสงค์ ปริชานิ สว.(สอบสวน) 08-1904-8737
พ.ต.ต.เทอด หาญณรงค์ สว.(สอบสวน) 08-9661-5599
พ.ต.ต.ธวัชัย เดชอุปการ สว.(สอบสวน) 09-2203-8361
พ.ต.ต.ภุมเรศ อินทร์คง สว.(สอบสวน) 08-1443-0327
พ.ต.ท.ธารา พิพัฒน์บรรณกิจ สวป. 08-6664-1231
พ.ต.ท.รุ่ง พรมเอี่ยม สว.สส. 08-9813-0367
พ.ต.ต.สำราญ ผลอุดม    สว.อก. 08-2114-9539

ผลการปฏิบัติของ สภ.หนองเสือ

2014 Powered By Wordpress, Effective News Theme By Themelions Team