วันอาทิตย์, 26 กันยายน, 2021
BREAKING NEWS

ข้อมูล สภ.สวนพริกไทย

ท่านติดต่อราชการที่ สภ.สวนพริกไทย แล้วรู้สึกอย่างไร

ข้อมูลสถานีตำรวจในสังกัด ภ.จว.ปทุมธานี

สภ.สวนพริกไทย website :

suanprikthai.pathumthani.police.go.th

โทรศัพท์กลาง 0-2598-0110  

โทรสารกลาง 0-2598-0110

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1/14 หมู่ 5 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 

ข้อมูลพื้นฐาน  รับผิดชอบ 4 ตำบล พื้นที่ 21.1  ตร.กม. การปกครองท้องถิ่นมี อบต. 3 ทต.1  ประชากร จำนวน 29,456 คน ประชากรแฝง 39,456 คน

ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์

พ.ต.อ.อธิคม จันทร์อินทร์ ผกก. 080-153-9791
พ.ต.ท.สุทธิพงษ์ ชัยบำรุง รอง ผกก.(ป.) 081-923-3992
พ.ต.ท.สุรศักดิ์ นุ่มกัน รอง ผกก.(สอบสวน) 095-532-5589
พ.ต.ท.ณรงค์ ไชยมงคล รอง ผกก.(สส.) 089-709-7892
พ.ต.ท.เสน่ห์ ปัญญาเรือง สว.(สอบสวน) 081-174-6279
พ.ต.ต.สุภสิทธิ์ ชุมแจ่ม สวป. 08-0596-6899
พ.ต.ท.ภูริชญ์ หงษ์โต สว.สส. 087-812-2291
พ.ต.ต.ภิญโญ เชาว์นวม สว.อก. 081-839-6174

ผลการปฏิบัติของ สภ.สวนพริกไทย

2014 Powered By Wordpress, Effective News Theme By Themelions Team