วันพฤหัส, 2 เมษายน, 2020

ข้อมูล สภ.สวนพริกไทย

ท่านติดต่อราชการที่ สภ.สวนพริกไทย แล้วรู้สึกอย่างไร

ข้อมูลสถานีตำรวจในสังกัด ภ.จว.ปทุมธานี

สภ.สวนพริกไทย website :

suanprikthai.pathumthani.police.go.th

โทรศัพท์กลาง 0-2598-0110  

โทรสารกลาง 0-2598-0110

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1/14 หมู่ 5 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 

ข้อมูลพื้นฐาน  รับผิดชอบ 4 ตำบล พื้นที่ 21.1  ตร.กม. การปกครองท้องถิ่นมี อบต. 3 ทต.1  ประชากร จำนวน 29,456 คน ประชากรแฝง 39,456 คน

ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์

พ.ต.อ.ธีระชัย  เด็ดขาด ผกก. 08-1839-3984
พ.ต.ท.วีระวุฒิ  ดำสุวรรณ รอง ผกก.(ป.) 08-1229-8527
พ.ต.ท.สุรศักดิ์  นุ่มกัน รอง ผกก.(สอบสวน) 08-1793-1847
พ.ต.ท.เศรษฐกรณ์ ชัยวีระวงศ์ รอง ผกก.(สส.) 08-1775-7070
พ.ต.ท.ไพจิต  โคตรก่ำ สว.(สอบสวน) 08-9770-2507
พ.ต.ท.สนธิชัย สุวรรณศร สวป. 08-1731-5464
พ.ต.ต.สุภสิทธิ์ ชุมแจ่ม สวป. 08-0596-6899
พ.ต.ท.ปพนทัศน์ ศรีถานพรวงศ์ สว.สส. 08-1252-5257
พ.ต.ต.พลอย  เกื้อกูล สว.อก. 08-9000-5227

ผลการปฏิบัติของ สภ.สวนพริกไทย

2014 Powered By Wordpress, Effective News Theme By Themelions Team