วันจันทร์, 26 ตุลาคม, 2020
BREAKING NEWS

ข้อมูล สภ.ลำลูกกา

ท่านติดต่อราชการที่ สภ.ลำลูกกา แล้วรู้สึกอย่างไร

สภ.ลำลูกกา

โทรศัพท์กลาง 0-2192-3330 

โทรสารกลาง 0-2192-3000

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 3 หมู่ที่ 15 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 ข้อมูลพื้นฐาน  รับผิดชอบ 3 ตำบล พื้นที่ 164 ตร.กม. การปกครองท้องถิ่นมี อบต.3 ทต.1   ประชากร  จำนวน 63,068 คน ประชากรแฝง 111,944 คน

ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์

พ.ต.อ.จักรแก้ว แก้วคงยศ ผกก.สภ.ลำลูกกา 0853652245
พ.ต.ท.ชนะสงคราม แก้วเงิน รอง ผกก.(ป.) 0817003222
พ.ต.ท.สาคร เจิมขุนทด รอง ผกก.(สอบสวน) 081552442
พ.ต.ท.ชาญชัย ฤทธิฤาชัย รอง ผกก.(สส.) 0840179584
พ.ต.ต.ทัศนะ อุดมพร สว.(สอบสวน) 0830563578
พ.ต.ท.หญิง ปิยนุช หนูขาว สว.อก. 0838479966

ผลการปฏิบัติของ สภ.ลำลูกกา

2014 Powered By Wordpress, Effective News Theme By Themelions Team