วันพฤหัส, 19 กันยายน, 2019
BREAKING NEWS

สถานีตำรวจภูธรลำลูกกา

ท่านติดต่อราชการที่ สภ.ลำลูกกา แล้วรู้สึกอย่างไร

สภ.ลำลูกกา

โทรศัพท์กลาง 0-2192-3330 

โทรสารกลาง 0-2192-3000

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 3 หมู่ที่ 15 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 ข้อมูลพื้นฐาน  รับผิดชอบ 3 ตำบล พื้นที่ 164 ตร.กม. การปกครองท้องถิ่นมี อบต.3 ทต.1   ประชากร  จำนวน 63,068 คน ประชากรแฝง 111,944 คน

ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์

พ.ต.อ.จักรแก้ว แก้วคงยศ ผกก.สภ.ลำลูกกา 085-365-2245
พ.ต.ท.ชนะสงคราม แก้วเงิน รอง ผกก.(ป.) 08-1700-3222
พ.ต.ท.สาคร เจิมขุนทด รอง ผกก.(สอบสวน) 08-1552-9442
พ.ต.ท.ชาญชัย ฤทธิฤาชัย รอง ผกก.(สส.) 084-017-9584
พ.ต.ต.ทัศนะ อุดมพร สว.(สอบสวน) 08-3056-3578
พ.ต.ท.หญิง ปิยนุช หนูขาว สว.อก. 08-3847-9966

ผลการปฏิบัติของ สภ.ลำลูกกา

2014 Powered By Wordpress, Effective News Theme By Themelions Team