วันอาทิตย์, 27 พฤษภาคม, 2018
BREAKING NEWS

สภ.ลำลูกกา

ท่านติดต่อราชการที่ สภ.ลำลูกกา แล้วรู้สึกอย่างไร

สภ.ลำลูกกา

โทรศัพท์กลาง 0-2192-3330 

โทรสารกลาง 0-2192-3000

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 3 หมู่ที่ 15 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลพื้นฐาน  รับผิดชอบ 3 ตำบล พื้นที่ 164 ตร.กม. การปกครองท้องถิ่นมี อบต.3 ทต.1   ประชากร  จำนวน 63,068 คน ประชากรแฝง 111,944 คน

ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์

พ.ต.อ.อาทร  ชิ้นทอง ผกก.สภ.ลำลูกกา 08-1986-8012
พ.ต.ท.ชุมพล พิศลย์กุลพันธ์ รอง ผกก.(ป.) 08-9693-4990
พ.ต.ท.สาคร เจิมขุนทด รอง ผกก.(สอบสวน) 08-1552-9442
พ.ต.ท.จอมพล รุจิรดำรงชัย รอง ผกก.(สส.) 08-1999-3349
พ.ต.ต.วีรวัฒน์ นิยมทรัพย์ สว.(สอบสวน) 08-6684-9558
พ.ต.ต.ทัศนะ อุดมพร สว.(สอบสวน) 08-3056-3578
พ.ต.ต.พิชัยยุทธ บุตรทุมทรัพย์ สว.(สอบสวน) 09-4789-7452
พ.ต.ท.สุทธิพงษ์  ชัยบำรุง สวป. 08-1923-3992
พ.ต.ต.ธนพนธ์ สุขสอน สวป. 08-6202-5641
พ.ต.ต.สุทัศน์ แดงประดับ สวป. 08-2158-4491
พ.ต.ท.วิชาญ จันทศรี สว.สส. 08-6741-2475
พ.ต.ท.หญิง ปิยนุช หนูขาว สว.อก. 08-3847-9966

ผลการปฏิบัติของ สภ.ลำลูกกา

2014 Powered By Wordpress, Effective News Theme By Themelions Team