วันอาทิตย์, 26 กันยายน, 2021
BREAKING NEWS

ข้อมูล สภ.ลาดหลุมแก้ว

ท่านติดต่อราชการที่ สภ.ลาดหลุมแก้ว แล้วรู้สึกอย่างไร

ข้อมูลสถานีตำรวจในสังกัด ภ.จว.ปทุมธานี

สภ.ลาดหลุมแก้ว website :

ladlumkaew.pathumthani.police.go.th

โทรศัพท์กลาง 0-2599-1288 

โทรสารกลาง 0-2599-1298

ตั้งอยู่ที่ 6/4 หมู่ 1 ถนนปทุมธานี – บางเลน ตำบลระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140 

ข้อมูลพื้นฐาน  รับผิดชอบ 5 ตำบล พื้นที่ 15.7 ตร.กม. การปกครองท้องถิ่นมี อบต.4 ทต.2  ประชากร จำนวน 48,615 คน ประชากรแฝง 72,615 คน 

ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์

พ.ต.อ.ปจภณ รอดโพธิ์ทอง  ผกก.สภ.ลาดหลุมแก้ว 09-2464-6554
พ.ต.ท.พินิจ อุ่มบางตลาด รอง ผกก.(ป.) 08-6378-5554
พ.ต.ท.อาจณรงค์ วงษ์ภาพ รอง ผกก.(สส.) 09-8272-3855
พ.ต.ต.ธีรพงษ์ นาขวา สว.(สอบสวน) 08-9509-8777
พ.ต.ต.ปัญญา เหล็กดี สว.(สอบสวน) 08-1857-9981
พ.ต.ท.พิชิต แจ่มเกาะ สวป. 09-7153-7303
พ.ต.ท.เอกภณ ไวยจินดา สวป. 09-1010-7793
พ.ต.ต.ณัฐพัชร์ สังข์ประเสริฐ สว.สส. 09-0961-7712
พ.ต.ท.จุมพล สังขะเกตุ สว.อก. 08-7910-6006

ผลการปฏิบัติของ สภ.ลาดหลุมแก้ว

2014 Powered By Wordpress, Effective News Theme By Themelions Team