วันพุธ, 1 เมษายน, 2020

ข้อมูล สภ.ลาดหลุมแก้ว

ท่านติดต่อราชการที่ สภ.ลาดหลุมแก้ว แล้วรู้สึกอย่างไร

ข้อมูลสถานีตำรวจในสังกัด ภ.จว.ปทุมธานี

สภ.ลาดหลุมแก้ว website :

ladlumkaew.pathumthani.police.go.th

โทรศัพท์กลาง 0-2599-1288 

โทรสารกลาง 0-2599-1298

ตั้งอยู่ที่ 6/4 หมู่ 1 ถนนปทุมธานี – บางเลน ตำบลระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140 

ข้อมูลพื้นฐาน  รับผิดชอบ 5 ตำบล พื้นที่ 15.7 ตร.กม. การปกครองท้องถิ่นมี อบต.4 ทต.2  ประชากร จำนวน 48,615 คน ประชากรแฝง 72,615 คน 

ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์

พ.ต.อ.พูลศักดิ์ พูลสวัสดิ์  ผกก.สภ.ลาดหลุมแก้ว 08-1899-4178
พ.ต.ท.ยงยุทธ ดวงวงษ์ รอง ผกก.(ป.) 08-1844-4448
พ.ต.ท.พินิจ ประสิทธิ์เขตกิจ รอง ผกก.(สอบสวน) 08-3788-4007
พ.ต.ท.นักรบ ทองประทุม รอง ผกก.(สส.) 09-4796-5552
พ.ต.ต.ปัญญา เหล็กดี สว.(สอบสวน) 08-1857-9981
พ.ต.ต.ธีรพงษ์ นาขาว สว.(สอบสวน) 08-9509-8777
พ.ต.ท.เกรียงศักดิ์ ทองดอนพุ่ม สวป. 08-1259-5230
พ.ต.ท.วิโรจน์ น้ำแก้ว สวป. 08-1580-2358
พ.ต.ต.จาตุรนต์ ซ้ายงาม สว.สส. 08-6303-8966
พ.ต.ท.ชุมพล สังขะเกตุ สว.อก. 08-7910-6006

ผลการปฏิบัติของ สภ.ลาดหลุมแก้ว

2014 Powered By Wordpress, Effective News Theme By Themelions Team