วันพฤหัส, 2 เมษายน, 2020

ข้อมูล สภ.ปากคลองรังสิต

ท่านติดต่อราชการที่ สภ.ปากคลองรังสิต แล้วรู้สึกอย่างไร

ข้อมูลสถานีตำรวจในสังกัด ภ.จว.ปทุมธานี

สภ.ปากคลองรังสิต website :

pakklongrangsit.pathumthani.police.go.th

โทรศัพท์กลาง 0-2501-2298  

โทรสารกลาง 0-2501-2951

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 79 หมู่ 6 ถนนติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 

ข้อมูลพื้นฐาน  รับผิดชอบ 4 ตำบล พื้นที่ 34.26 ตร.กม. การปกครองท้องถิ่นมี ทต.4  ประชากร จำนวน 63,257 คน ประชากรแฝง 128,257 คน

ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์

พ.ต.อ.สรัลพัฒน์  ยศสมบัติ ผกก. 08-1818-7390
พ.ต.ท.ณรงค์   เอี่ยมระหงษ์ รอง ผกก.(ป.) 087-911-7589
พ.ต.ท.จักรพล  เพ็งมอ รอง ผกก.(สอบสวน) 08-1824-2247
พ.ต.ท.ชัยรัตน์ แย้มวงษ์ รอง ผกก.(สส.) 08-4454-2999
พ.ต.ท.สุวัฒน์ โพธิ์รี  สว.(สอบสวน) 08-9114-2213
พ.ต.ท.กวี  ช่วยสร้าง สว.(สอบสวน) 08-6514-1000
พ.ต.ต.วุฒิ พระเดชวงษ์ สว.(สอบสวน) 09-5727-2813
พ.ต.ท.ปรัชญา เที่ยงตรง สวป. 08-9639-8630
พ.ต.ต.ธวัชชัย  รัตพาหุ สวป. 08-5507-4383
พ.ต.ท.จารุกิตต์ ศรีเดช สวป. 08-7987-5656
พ.ต.ท.ธนวัฒน์ กัญจนกาญจน์ สว.สส. 08-1917-1496
ร.ต.อ.สิทธิศักดิ์   เตมียศิลปิน สว.อก. 081-821-2355

ผลการปฏิบัติของ สภ.ปากคลองรังสิต

2014 Powered By Wordpress, Effective News Theme By Themelions Team