วันอังคาร, 15 มิถุนายน, 2021
BREAKING NEWS

ข้อมูล สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์

ท่านติดต่อราชการที่ สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ แล้วรู้สึกอย่างไร

ข้อมูลสถานีตำรวจในสังกัด ภ.จว.ปทุมธานี

สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ website :

pratunamchulalongkorn.pathumthani.police.go.th

โทรศัพท์กลาง 0-2959-2302-7 

โทรสารกลาง 0-2959-2302-7 ต่อ 237

ตั้งอยู่ที่ ถนนรังสิตปทุมธานี ซอย 7 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12130

ข้อมูลพื้นฐาน  รับผิดชอบ 1 ตำบล พื้นที่ 21 ตร.กม. การปกครองท้องถิ่นมี ทน.1   ประชากร  จำนวน 77,969 คน ประชากรแฝง 137,769 คน

ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์

พ.ต.อ.ปัณณพัฒน์   เดเชโชติพิสิฐ ผกก.สภ.ประตูน้ำฬาลงกรณ์ 087-754-1919
พ.ต.ท.นิมิตร นูโพนทอง รอง ผกก.(ป.) 08-1304-9044
พ.ต.ท.ณัฐพล สิทธิมงคล รอง ผกก.(สอบสวน) 08-4111-9336
พ.ต.ท.ภัทรพล   วัจนสุนทร รอง ผกก.(สส.) 081-911-0373
พ.ต.ท.ประสิทธิ์ สมบุญจิตร รอง ผกก.(สอบสวน) 08-1572-5795
พ.ต.ท.สุเมธ จงเนติวิศิษฐ์ สว.(สอบสวน) 08-5183-8366
พ.ต.ต.ยุทธภูมิ โพธิ์อุดม สว.(สอบสวน) 08-5511-2135
พ.ต.ต.ไพรัตน์ วรรณี สว.(สอบสวน) 08-6888-8003
พ.ต.ต.เกรียงไกร แสงยศ สว.(สอบสวน) 08-5927-6067
พ.ต.ต.กิตติพศ สิงห์สถิตย์ สวป. 08-4901-8335
พ.ต.ท.อัมพวัฒน์ กฤตฤกษ์ สวป. 08-9493-9946
พ.ต.ท.อัครภัทร จายะวานิช สวป. 08-1987-5522
พ.ต.ต.ชยุต คุ้มครอง สวป. 08-5971-3443
พ.ต.ต.กิตติพงษ์ กิจก้าวเจริญกุล สว.สส. 09 0004 8191
พ.ต.ต.ปัญญา หมื่นศรี สว.สส. 08-9799-6687
พ.ต.ท.จรูญโรจน์  วิทิตโชติปรีดา สว.อก. 08-9509-9883

ผลการปฏิบัติของ สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์

2014 Powered By Wordpress, Effective News Theme By Themelions Team