วันอาทิตย์, 26 กันยายน, 2021
BREAKING NEWS

ข้อมูล สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์

ท่านติดต่อราชการที่ สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ แล้วรู้สึกอย่างไร

ข้อมูลสถานีตำรวจในสังกัด ภ.จว.ปทุมธานี

สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ website :

pratunamchulalongkorn.pathumthani.police.go.th

โทรศัพท์กลาง 0-2959-2302-7 

โทรสารกลาง 0-2959-2302-7 ต่อ 237

ตั้งอยู่ที่ ถนนรังสิตปทุมธานี ซอย 7 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12130

ข้อมูลพื้นฐาน  รับผิดชอบ 1 ตำบล พื้นที่ 21 ตร.กม. การปกครองท้องถิ่นมี ทน.1   ประชากร  จำนวน 77,969 คน ประชากรแฝง 137,769 คน

ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์

พ.ต.อ.อภิชาติ ทองแพ ผกก.สภ.ประตูน้ำฬาลงกรณ์ 081-818-8946
พ.ต.ท.กิตติพันธ์ ภูวเรืองพัฒน์ รอง ผกก.(ป.) 091-424-4953
พ.ต.ท.ณัฐพล สิทธิมงคล รอง ผกก.(สอบสวน) 08-4111-9336
พ.ต.ท.นิเวศน์ นิลวดี รอง ผกก.(สส.) 080-192-4124
พ.ต.ท.ประสิทธิ์ สมบุญจิตร สว.(สอบสวน) 09-9495-9553
พ.ต.ท.ไพรัตน์ วรรณี สว.(สอบสวน) 08-6888-8003
พ.ต.ท.เกรียงไกร แสงยศ สว.(สอบสวน) 08-5927-6067
พ.ต.ท.สิทธิชัย สิทธิประภา สว.(สอบสวน) 08-4064-0058
พ.ต.ต.สวัสดิ์ คงแก้ว สว.(สอบสวน) 08-4604-2760
พ.ต.ต.พรเจตต์ ธนะมูล คงแก้ว สว.(สอบสวน) 09-5785-1147
พ.ต.ท.สายชล สินทา สวป. 081-939-8914
พ.ต.ท.สุรสิทธิ์ โชว์สูงเนิน สว.สส. 096-848-8883
พ.ต.ท.ชาติ แสงวงค์ สว.สส. 064-653-3666
พ.ต.ท.หญิงเบญจมาศ เขียวมณีวรรณ สว.อก. 087-717-3506

ผลการปฏิบัติของ สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์

2014 Powered By Wordpress, Effective News Theme By Themelions Team