วันอาทิตย์, 26 กันยายน, 2021
BREAKING NEWS

ข้อมูล สภ.ธัญบุรี

ท่านติดต่อราชการที่ สภ.ธัญบุรี แล้วรู้สึกอย่างไร

ข้อมูลสถานีตำรวจในสังกัด ภ.จว.ปทุมธานี

สภ.ธัญบุรี website :

http://thanyaburi.pathumthani.police.go.th

โทรศัพท์กลาง 0-2577-1991,0-2577-4615 

โทรสารกลาง 0-2577-1973

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนรังสิต – นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12110

ข้อมูลพื้นฐาน  รับผิดชอบ 5 ตำบล พื้นที่ 69.18 ตร.กม. การปกครองท้องถิ่นมี อบต.1 ทต.2   ประชากร  จำนวน 197,293 คน ประชากรแฝง 60,000 คน

ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์

พ.ต.อ.วิวัฒน์   อัศวะวิบูลย์  ผกก.สภ.ธัญบุรี 084-658-5959
พ.ต.ท.ธีรภาพ   เครือละม้าย รอง ผกก.(ป.) 084-767-9198
พ.ต.ท.บุญยิ่ง บัณฑิตไทย รอง ผกก.(สอบสวน) 08-6608-7666
พ.ต.ท.บันเทิง   บุญเลิศ รอง ผกก.(สส.) 084-388-8009
พ.ต.ท.มนัส กันเที๊ยะ รอง ผกก.(สอบสวน) 08-1692-8997
พ.ต.ต.บุญเรือง พันธนู สว.(สอบสวน) 08-1692-8034
พ.ต.ต.อำนาจ นาควิจิตร สว.(สอบสวน) 08-1441-4286
พ.ต.ต.พิศิษฐ บุญมีสุขสว.(สอบสวน) 08-9688-2207
พ.ต.ต.รัชพล  บุญวิเชียร สว.(สอบสวน) 08-1949-1625
พ.ต.ต.หญิง จารุวรรณ  ชูราศรี สว.อก. 08-8229-3010
พ.ต.ต.สมคิด ดวงมาลัย สว.(สอบสวน) 08-6777-6579
พ.ต.ท.วศินชัย ชุมแสง สวป. 08-6999-4042
พ.ต.ท.ธัญสิษฐ์ บัวพันธุ์ สวป. 08-6544-5389
พ.ต.ต.กัณณพงศ์ พุทธชาด สวป. 08-0781-2727
พ.ต.ต.ยศวริศ  เวียงเจริญ สวป. 08-6335-6697
พ.ต.ต.ทรงณวุฒิ โพธิสาขา สว.สส. 09-8829-9695
พ.ต.ท.ญ. เบญจมาศ เขียวมณีวรรณ สว.อก. 085-119-5402

ผลการปฏิบัติของ สภ.ธัญบุรี

2014 Powered By Wordpress, Effective News Theme By Themelions Team