วันพุธ, 1 เมษายน, 2020

ข้อมูล สภ.คูบางหลวง

ท่านติดต่อราชการที่ สภ.คูบางหลวง แล้วรู้สึกอย่างไร

ข้อมูลสถานีตำรวจในสังกัด ภ.จว.ปทุมธานี

สภ.คูบางหลวง website :

koobangluang.pathumthani.police.go.th

โทรศัพท์กลาง 0-2559-1538  

โทรสารกลาง 0-2599-1952

ตั้งอยู่ที่ 21 หมู่ 2 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

ข้อมูลพื้นฐาน  รับผิดชอบ 2 ตำบล พื้นที่ 46.4 ตร.กม. การปกครองท้องถิ่นมี อบต.1 ทต.1   ประชากร จำนวน 16,717 คน ประชากรแฝง 10,000 คน

ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์

พ.ต.อ.อรรถพล   มีเสียง ผกก.สภ.คูบางหลวง 086-331-9556
พ.ต.ท.ศิริมงคล สุขะปารมี รอง ผกก.(ป.) 08-0550-5752
พ.ต.ท.ปริญญา สุคันธวิภัติ รอง ผกก.(สอบสวน) 08-4453-1447
พ.ต.ท.พงศ์อนันต์  รักษาชาติ รอง ผกก.(สส.) 08-9205-5400
พ.ต.ท.สนั่น บุญชู รอง ผกก.(สอบสวน) 08-1851-3836
พ.ต.ท.ณัฐพงษ์ ธงศรี รอง ผกก.(สอบสวน) 08-8015-6034
พ.ต.ต.บุญสิงห์ สุทธิ สว.(สอบสวน) 09-7921-9620
พ.ต.ท.ภูริฑา แก่นสิงห์ สวป. 08-1549-1639
พ.ต.ต.จิฑาวัฒน์ ประสงค์กุล สว.สส. 08-7249-4763
พ.ต.ท.กิติศักดิ์ สอนสอาด สว.อก 08-1443-3227

ผลการปฏิบัติของ สภ.คูบางหลวง

2014 Powered By Wordpress, Effective News Theme By Themelions Team