วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์, 2018
BREAKING NEWS

สภ.คลองห้า

ท่านติดต่อราชการที่ สภ.คลองห้า แล้วรู้สึกอย่างไร

สภ.คลองห้า

โทรศัพท์กลาง 0-2598-7000 , 08-1207-7000

โทรสารกลาง 0-2159-8297

ตั้งอยู่ที่ เลข ที่ 56 ตำบล คลองห้า อำเภอ คลองหลวง ปทุมธานี 12120

ข้อมูลพื้นฐาน  รับผิดชอบ 3 ตำบล พื้นที่ 110.6 ตร.กม. การปกครองท้องถิ่นมี อบต.3   ประชากร  จำนวน 29,951 คน ประชากรแฝง 69,484 คน

ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์

พ.ต.อ.อำนวยพันธ์ นิลน้อย ผกก.คลองห้า 08-1818-1965
พ.ต.ท.เจริญชัย คุณชื่น รอง ผกก.(ป.) 08-9203-9415
พ.ต.ท.อัฐพงษ์ นิธิพัฒนะ รอง ผกก.(สส.) 09-0287-8539
พ.ต.ต.สมบูรณ์ ขอบโคกกรวด สว.(สอบสวน) 08-1409-6018
พ.ต.ต.สุนทร รัตนพร สว.(สอบสวน) 08-1935-2863
พ.ต.ต.ฉลาด หอมเงิน สวป. 08-1449-6553
พ.ต.ต.พชร มหาสนิท สว.อก. 08-9731-7170
พ.ต.ต.ศุภฤกษ์ จงรักษ์ สว.สส. 08-5247-9559

 


ผลการปฏิบัติของ สภ.คลองห้า

2014 Powered By Wordpress, Effective News Theme By Themelions Team