วันอาทิตย์, 26 กันยายน, 2021
BREAKING NEWS

ข้อมูล สภ.คลองห้า

ท่านติดต่อราชการที่ สภ.คลองห้า แล้วรู้สึกอย่างไร

ข้อมูลสถานีตำรวจในสังกัด ภ.จว.ปทุมธานี

สภ.คลองห้า website :

http://khlongha.pathumthani.police.go.th

โทรศัพท์กลาง 0-2598-7000 , 08-1207-7000

โทรสารกลาง 0-2159-8297

ตั้งอยู่ที่ เลข ที่ 56 ตำบล คลองห้า อำเภอ คลองหลวง ปทุมธานี 12120

ข้อมูลพื้นฐาน  รับผิดชอบ 3 ตำบล พื้นที่ 110.6 ตร.กม. การปกครองท้องถิ่นมี อบต.3   ประชากร  จำนวน 29,951 คน ประชากรแฝง 69,484 คน

ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์

พ.ต.อ.ทูน   เดชคุณมาก ผกก.คลองห้า 089-919-2541
พ.ต.ท.อัครภัส   จายะวานิช รอง ผกก.(ป.) 081-987-5522
พ.ต.ท.อัฐพงษ์ นิธิพัฒนะ รอง ผกก.(สส.) 09-0287-8539
พ.ต.ต.สมบูรณ์ ขอบโคกกรวด สว.(สอบสวน) 08-1409-6018
พ.ต.ต.สุนทร รัตนพร สว.(สอบสวน) 08-1935-2863
พ.ต.ต.ฉลาด หอมเงิน สวป. 08-1449-6553
พ.ต.ต.พชร มหาสนิท สว.อก. 08-9731-7170
พ.ต.ต.สุรเชษฐ์   อ่อนสง สว.สส. 085-340-7865

 


ผลการปฏิบัติของ สภ.คลองห้า

2014 Powered By Wordpress, Effective News Theme By Themelions Team