วันอาทิตย์, 26 กันยายน, 2021
BREAKING NEWS

ข้อมูล สภ.คลองหลวง

ท่านติดต่อราชการที่ สภ.คลองหลวง แล้วรู้สึกอย่างไร

ข้อมูลสถานีตำรวจในสังกัด ภ.จว.ปทุมธานี

สภ.คลองหลวง website :

http://203.156.104.86/web_khlongluang/index_main.asp

โทรศัพท์กลาง  0-2524-0610-3   

โทรสารกลาง 0-2524-0367

ตั้งอยู่ที่ 35 หมู่ 7 ต.คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 12120

ข้อมูลพื้นฐาน  รับผิดชอบ 4 ตำบล พื้นที่ 191.91 ตร.กม. การปกครองท้องถิ่นมี อบต.2 ทต. 2   ประชากร  จำนวน 121,4338 คน ประชากรแฝง 70,8747 คน

ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์

พ.ต.อ.เติมเผ่า สิริภูบาล ผกก.สภ.คลองหลวง

0-2524-0610-3

พ.ต.ท.ฐานพันธ์ เฉลิมพัชรพรกุล รอง ผกก.(ป.) 08-2777-0549
พ.ต.ท.วิเชียร เหมือนสุวรรณ์ รอง ผกก.(สอบสวน) 08-1755-0264
พ.ต.ท.นภดล ช่างเรือนรอง ผกก.(สส.) 06-5535-5165
พ.ต.ท. อุทัย แววไธสง รอง ผกก.(สอบสวน) 08-1357-7514
พ.ต.ท.ขจร ฉัตรแก้วมณี รอง ผกก.(สอบสวน) 08-9038-9174
พ.ต.ท.สุชัย แสงส่อง รอง ผกก.(สอบสวน) 08-6625-6000
พ.ต.ต.ศิโรจน์ แนบเนียน สว.(สอบสวน) 09-7072-9970
พ.ต.ท.ยุทธนา เกษมวัฒนา สว.(สอบสวน) 08-8885-3248
พ.ต.ท.ยศวัฒน์ นิติรัฐพัฒนคุณ สว.(สอบสวน) 09-5227-9858
พ.ต.ท.สุวิทย์ ปะกำแหง สวป. 08-9229-9967
พ.ต.ต.เดชาวัต ชัยศรี สวป. 08-5137-9810
พ.ต.ต.อิศราณุวัฒน์  ธนทรัพย์ทวี สวป. 08-6340-8162
พ.ต.ต.ณัฐณรงค์ ปานสาคร สวป. 08-6372-4451
พ.ต.ต.สามารถ เปาจีน สว.สส. 09-6962-5151
พ.ต.ท.รัฐพัฒน์ ยานะนวล สว.สส. 08-4176-6233
พ.ต.ต.สราวุธ แสงทอง สว.จร. 08-8272-9558
พ.ต.ท.จักรกริช   กลิ่นกลาย สว.อก. 084-599-0541

ผลการปฏิบัติของ สภ.คลองหลวง

2014 Powered By Wordpress, Effective News Theme By Themelions Team