วันอาทิตย์, 26 กันยายน, 2021
BREAKING NEWS

ข้อมูล สภ.คลองสิบสอง

ท่านติดต่อราชการที่ สภ.คลองสิบสอง แล้วรู้สึกอย่างไร

ข้อมูลสถานีตำรวจในสังกัด ภ.จว.ปทุมธานี

สภ.คลองสิบสอง website :

https://sites.google.com/site/klong12police/

โทรศัพท์กลาง 0-2563-1010 

โทรสารกลาง 0-2563-1010

ตั้งอยู่ที่ 98  หมู่ 9   ต.ลำไทร  อ.ลำลูกกา   จ.ปทุมธานี   12150

ข้อมูลพื้นฐาน  รับผิดชอบ 3 ตำบล พื้นที่ 99.86 ตร.กม. การปกครองท้องถิ่นมี อบต.3 ทต. 1   ประชากร  จำนวน 19,296 คน ประชากรแฝง 3,000 คน

ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์

พ.ต.อ.กรณ์เสฎฐ์   วงศ์สสีชิน ผกก.สภ.คลองสิบสอง 089-871-1515
พ.ต.ท.ภาคภูมิ   เดชะเรืองศิลป์ รอง ผกก.(ป.) 086-626-9193
พ.ต.ท.วิโรจน์ ฉิมวารุณ รอง ผกก.(สอบสวน) 08-1852-6065
พ.ต.ท.รัฐพงศ์   สุจริต รอง ผกก.(สส.) 081-567-4550
พ.ต.ท.ชนิสสร์ กระจ่างเนตร สวป. 08-4925-5556
พ.ต.ท.เสรี พลอยเจริญ สว.สส. 08-1816-3580
พ.ต.ท.อนุชา แสงดี สว.อก. 08-7916–1277

ผลการปฏิบัติของ สภ.คลองสิบสอง

2014 Powered By Wordpress, Effective News Theme By Themelions Team