วันศุกร์, 20 กรกฎาคม, 2018

สภ.คลองสิบสอง

ท่านติดต่อราชการที่ สภ.คลองสิบสอง แล้วรู้สึกอย่างไร

สภ.คลองสิบสอง

โทรศัพท์กลาง 0-2563-1010 

โทรสารกลาง 0-2563-1010

ตั้งอยู่ที่ 98  หมู่ 9   ต.ลำไทร  อ.ลำลูกกา   จ.ปทุมธานี   12150

ข้อมูลพื้นฐาน  รับผิดชอบ 3 ตำบล พื้นที่ 99.86 ตร.กม. การปกครองท้องถิ่นมี อบต.3 ทต. 1   ประชากร  จำนวน 19,296 คน ประชากรแฝง 3,000 คน

ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์

พ.ต.อ.ประเวศ ศรีนาค ผกก.สภ.คลองสิบสอง 08-1904-2686
พ.ต.ท.พฤฒ จำรุญศาสตร์ รอง ผกก.(ป.) 08-1551-8566
พ.ต.ท.วิโรจน์ ฉิมวารุณ รอง ผกก.(สอบสวน) 08-1852-6065
พ.ต.ท.จารุวัฒน์ สรรพอุดม รอง ผกก.(สส.) 08-6332-8241
พ.ต.ท.ชนิสสร์ กระจ่างเนตร สวป. 08-4925-5556
พ.ต.ท.เสรี พลอยเจริญ สว.สส. 08-1816-3580
พ.ต.ท.อนุชา แสงดี สว.อก. 08-7916–1277

ผลการปฏิบัติของ สภ.คลองสิบสอง

2014 Powered By Wordpress, Effective News Theme By Themelions Team