วันอาทิตย์, 26 กันยายน, 2021
BREAKING NEWS

สถานีตำรวจในจังหวัดปทุมธานี

สถานีตำรวจในสังกัด ภ.จว.ปทุมธานี มีจำนวน 14 สถานี ซึ่งตั้งอยู่ในทุกอำเภอของจังหวัดปทุมธานี


สถานีตำรวจภูธรเมืองปทุมธานี โทรศัพท์กลาง 0-2581-6789 สถานีตำรวจภูธรปากคลองรังสิต โทรศัพท์กลาง 0-2501-2298 สถานีตำรวจภูธรสวนพริกไทย โทรศัพท์กลาง 0-2598-0110 สถานีตำรวจภูธรลาดหลุมแก้ว โทรศัพท์กลาง 0-2599-1288 สถานีตำรวจภูธรคูบางหลวง โทรศัพท์กลาง 0-2559-1538 สถานีตำรวจภูธรสามโคก โทรศัพท์กลาง 0-2593-1321 สถานีตำรวจภูธรธัญบุรี โทรศัพท์กลาง 0-2577-1991 สถานีตำรวจภูธรประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ โทรศัพท์กลาง 0-2959-2302-7 สถานีตำรวจภูธรลำลูกกา โทรศัพท์กลาง 0-2192-3330 สถานีตำรวจภูธรคูคต โทรศัพท์กลาง 0-2531-8999,0-2531-2679 สถานีตำรวจภูธรคลองสิบสอง โทรศัพท์กลาง 0-2563-1010 สถานีตำรวจภูธรคลองหลวง โทรศัพท์กลาง 0-2524-0610-3 สถานีตำรวจภูธรคลองห้า โทรศัพท์กลาง 0-2598-7000 สถานีตำรวจภูธรหนองเสือ โทรศัพท์กลาง 0-2905-9149-50

รวมผลการปฏิบัติของทุกสถานีตำรวจ

2014 Powered By Wordpress, Effective News Theme By Themelions Team