วันอาทิตย์, 26 กันยายน, 2021
BREAKING NEWS

ยานพาหนะและยุทธภัณฑ์

ยานพาหนะและยุทธภัณฑ์

ยานพาหนะ แบ่งเป็นยานพาหนะราชการ จำนวน 99 คัน ยานพาหนะเช่า 64 คัน รถยต์ยืมใช้ 6 คัน รถจักรยานยนต์ราชการ 1,379 คัน  และ อาวุธปืน แบ่งเป็น อาวุธยาวรวม 342 กระบอก อาวุธปืนสั้น ปืนพกลูกโม่ จำนวน 556 กระบอก ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ 12 กระบอก

2014 Powered By Wordpress, Effective News Theme By Themelions Team