วันอาทิตย์, 26 กันยายน, 2021
BREAKING NEWS

พื้นที่รับผิดชอบ

พื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี

มีพื้นที่รับผิดชอบ 1,525,856 ตารางกิโลเมตร หรือ 953,660 ไร่ เส้นรุ้ง 14 องศาเหนือ เส้นแวง 100 องศา ตะวันออก /ทิศเหนือติด พระนครศรีอยุธยา สระบุรี /ทิศตะวันออกติด นครนายก ฉะเชิงเทรา /ทิศใต้ติด กทม. นนทบุรี /ทิศตะวันตกติด นนทบุรี นครปฐม พระนครศรีอยุธยา


เหตุการณ์ที่น่าสนใจ

2014 Powered By Wordpress, Effective News Theme By Themelions Team