วันอังคาร, 1 ธันวาคม, 2020
BREAKING NEWS

ประชากรในจังหวัดปทุมธานี

ประชากร ประชากรแฝง และแรงงานต่างด้าว

ข้อมูลจากสำนักงานจังหวัดปทุมธานี ณ วันที่ 31 ธ.ค.2559 : จังหวัดปทุมธานีมีประชากร รวม 1,111,376 คน เป็นชาย 527,945 คน เป็นหญิง 583,431 คน ประชากรแฝง 691,047 คน และมีแรงงานต่างด้าว รวม 233,945 คน

ประชากรใน จ.ปทุมธานี

ประชากร ประชากรแฝง และแรงงานต่างด้าว ใน จ.ปทุมธานี

2014 Powered By Wordpress, Effective News Theme By Themelions Team