วันพฤหัส, 19 ตุลาคม, 2017

191

ประมวลภาพที่น่าสนใจ

ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยกิตติจิตต์ ถนนปทุมธานี – ลาดหลุมแก้ว ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000